دندانپزشکی زیبایی

لکه‌های سفید بعد از ارتودنسی
دندانپزشکی زیبایی

چرایی ایجاد لکه‌های سفید روی دندان پس از ارتودنسی

یکی از شایع ترین عوارض ارتودنسی لکه‌های سفید روی دندان است. به طور کلی معمولا اطراف خط لثه یا اطراف حاشیه براکت‌ها محلی است که لکه‌های سفید بیشتری تشکیل می‌شود. البته روی دندان همه افرادی که از ارتودنسی استفاده می‌کنند لکه سفید تشکیل نمی‌شود. این نقطه‌ها به واقع مناطقی هستند که...
1 2 3
برگه 1 of 3