کودکان

متخصصین اطفال پزشکانی هستند که آموزش های تخصصی در رابطه با نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دیده اند و با آنها کار می کنند.

کودکان به هنگام بزرگ شدن، تغییرات سریع جسمی، عاطفی و رفتاری را تجربه می کنند. کودکان و نوجوانان نیازهای پزشکی خاصی دارند که ممکن است خارج از تخصص پزشکانی باشد که به طور عمده بزرگسالان را معالجه می کنند.

متخصص اطفال کیست؟

متخصص اطفال پزشکی است که در معالجه نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تخصص دارد. مراقبت از كودك مي تواند قبل از شروع بارداری آغاز شده و در طی بارداری ادامه يابد. کودکان با بزرگ شدن، دچار تغییرات سریع جسمی و روحی می شوند. متخصصان اطفال این واقعیت را درک کرده و وضعیت سلامت کودک را بر اساس محدوده طبیعی سنی شان ارزیابی می کنند.

متخصصان اطفال می توانند به تشخیص بیماری های کودکان کمک کنند. بسته به شرایط، والدین یا سرپرستان کودک ممکن است وی را نزد متخصص اطفال یا فوق تخصص اطفال ببرند.

با عرض پوزش، نوشته هایی که درخواست کردید یافت نشد....

پزشکیکودکان

روش های تقویت اعتماد به نفس کودک

اعتماد به نفس یک کلید در دست هر کسی ست که گشایش های شخصیتی بسیاری در دنیای امروز برای وی بدنیال دارد. اما همین اعتماد به نفس دقیقا به چه معنا می‌باشد؟ و چرا این قدر اهمیت دارد؟ این ویژگی باید از کودکی در وجود شخص پرورش یابد. شما برای...