کودکان

متخصصین اطفال پزشکانی هستند که آموزش های تخصصی در رابطه با نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دیده اند و با آنها کار می کنند.

کودکان به هنگام بزرگ شدن، تغییرات سریع جسمی، عاطفی و رفتاری را تجربه می کنند. کودکان و نوجوانان نیازهای پزشکی خاصی دارند که ممکن است خارج از تخصص پزشکانی باشد که به طور عمده بزرگسالان را معالجه می کنند.

متخصص اطفال کیست؟

متخصص اطفال پزشکی است که در معالجه نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تخصص دارد. مراقبت از كودك مي تواند قبل از شروع بارداری آغاز شده و در طی بارداری ادامه يابد. کودکان با بزرگ شدن، دچار تغییرات سریع جسمی و روحی می شوند. متخصصان اطفال این واقعیت را درک کرده و وضعیت سلامت کودک را بر اساس محدوده طبیعی سنی شان ارزیابی می کنند.

متخصصان اطفال می توانند به تشخیص بیماری های کودکان کمک کنند. بسته به شرایط، والدین یا سرپرستان کودک ممکن است وی را نزد متخصص اطفال یا فوق تخصص اطفال ببرند.

با عرض پوزش، نوشته هایی که درخواست کردید یافت نشد....

پزشکیکودکان

با حس مالکیت در کودکان چگونه برخورد کنیم؟

 در بسیاری از مواقع کودکان نسبت به اسباب‌بازی یا وسایل خود حس مالکیت زیادی دارند. نتیجتاً تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند آن را با کودکی دیگر شریک شوند. ایا فرزند دلبند شما نیز چنین واکنش هایی را بروز داده است؟ در مقابل رفتار او چه اقدامی انجام داده اید؟ در...