مواد و تجهیزات دندانپزشکی

کاربرد لیزر در دندان پزشکی
دندانپزشکیمواد و تجهیزات دندانپزشکی

کاربرد لیزر در دندان پزشکی + بررسی مزایا و کاربرد آن برای دندان و لثه

از گذشته‌های دورف دانشمندان همیشه به دنبال راهی برای کاهش جراحات و خوینریزی در جراحی‌ها بودند. یکی از این راه حل ها استفاده از لیزر در حوزه پزشکی است. پیشرفت در فناوری انواع لیزر در دندانپزشکی دارای فواید زیادی در این حوزه بوده است. در دستگاه لیزر انرژی نور بسیار...
1 2
برگه 1 of 2