یکشنبه, می 22, 2022

آرشیومارس 2022

رادیوگرافی دندان
تجهیزات دندانپزشکیرادیولوژی دندان

با انواع رادیوگرافی دندان آشنا شوید

تا کنون پیش آمده دندانپزشکتان شمار ار به عکسبرداری دندان یا همان رادیوگرافی بفرستد؟ فکر می‌کنید رادیوگرافی تنها با یک...