یکشنبه, می 22, 2022

آرشیوسپتامبر 2021

رادیوگرافی پری اپیکال
تجهیزات دندانپزشکیرادیولوژی دندان

رادیوگرافی پری اپیکال یا تک دندان

یکی از انواع رادیولوژی های دندانی رادیوگرافی پری اپیکال یا رادیوگرافی تک دندان می باشد. با عکس رادیوگرافی می‌توان فساد و پوسیدگی...